berakhlak bangga melayani bangsa

 •   Jumat, 02 Desember 2022

Staf

Ida Bagus Ketut Suweta

 • NIP : 196803102012121004
 • Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
 • Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

 • NIP : 199405052019031005
 • Jabatan : Analis Perkara Peradilan
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)

Yohana Anggriani Napitupulu, S.T.

 • NIP : 19900614 201903 2 012
 • Jabatan : Analis Tata Laksana
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

I Made Wirangga Kusuma, S.H.

 • NIP : 199811272022031008
 • Jabatan : Analis Perkara Peradilan (CPNS)
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Nyoman Adi Arya Putra Dananjaya, S.H.

 • NIP : 199805032022031010
 • Jabatan : Analis Perkara Peradilan (CPNS)
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Skip to content